Tuyệt chiêu chống mối của nhân viên bán hàng

Tuyệt chiêu chống mối của nhân viên bán hàng

- Tôi không hề nói dối thưa bà! - Lúc bóc bao ra tôi thấy trên nhãn ghi 100% cotton. Bà giải thích như thế nào đây? - khách hàng khó chịu - À, nó là len nguyên chất đấy, nhưng phải ghi như vậy để đánh lừa mấy con mối đấy thôi!

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu: Sai phạm "chồng" sai phạm

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu: Sai phạm "chồng" sai phạm

Sự thật về tủ gỗ chống mối mọt

Sự thật về tủ gỗ chống mối mọt

4 Bước cần thiết để bạn có thể phòng chống mối mọt

4 Bước cần thiết để bạn có thể phòng chống mối mọt

Ngỡ ngành trước ngôi nhà gỗ đẹp như mơ giữa rừng

Ngỡ ngành trước ngôi nhà gỗ đẹp như mơ giữa rừng

Sắp có văcxin ngừa bệnh sốt xuất huyết

Sắp có văcxin ngừa bệnh sốt xuất huyết

Sau hơn 5 năm thí điểm tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả văcxin sốt xuất huyết ở nhóm trẻ từ 9 tuổi trở lên đạt 66%, ngừa được nhiều ca nhập viện hoặc chuyển nặng.